Сертифициран произход

Всички сребърни бижута на фирма ИМИКС са с чистота на пробата от 925 хилядни, те са проверени в лаборатория и са маркирани с държавен знак. Фирмата притежава свидетелство за броя, грамажа и установения титър на проверените и маркирани изделия.

    Бижутата от стомана се изработват от така наречената неръждаема (медицинска) стомана. Медицинската стомана не потъмнява, не предизвиква алергии и нежелани реакции. Този клас стомана се използва и при хирургическите инструменти. Хирургическата стомана е лесна за почистване и е устойчива на корозия.